กรกฎาคม 15, 2018

เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี มีนายสมบัติ เขม้นเขตรการ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี โดยบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนของทุกๆ ฝ่าย สร้างทีมงานนิเทศติดตามและการรายงานที่มีคุณภาพ เข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษาและความเป็นสากล โรงเรียนได้มีโครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการ ด้านสติปัญญาควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน จนกระทั่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ได้รับการตรวจเยี่ยมและรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 90 คน และมีนักเรียนรวม 1,624 คน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

พื้นที่บริการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ประกอบด้วย 6 ตำบลในอำเภอเมืองสระบุรี ได้แก่
1.ตำบลปากเพรียว
2.ตำบลกุดนกเป้า
3.ตำบลหนองปลาไหล
4.ตำบลปากข้าวสาร
5.ตำบลตะกุด
6.ตำบลตลิ่งชัน

ปรัชญา/สุภาษิต คำขวัญและสีประจำโรงเรียน

 

 

ตราประจำโรงเรียน
รูปหนังสือมีไม้บรรทัด ดินสอ ปากกาคั่นอยู่ หน้าปกหนังสือมีพระเกี้ยวยอด และอักษรย่อ จ.ป.ร. ด้านขวามีช่อดอกกุหลาบ มุมซ้ายล่างมีริบบิ้นผูกช่อดอกกุหลาบ ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า “โรงเรียนสวนกุหลาบ” ด้านบนปรากฏมีปรัชญาและคติพจน์ “สุวิชาโน ภวํ โหติ” ด้านล่างมีคำว่า “ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”

 

 

 

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน หลวงพ่อสวนกุหลาบ พระพุทธรูปพระราชทานปางมารวิชัย
ปรัชญาและคติพจน์ “สุวิชาโน ภวํ โหติ” แปลว่า “ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”
สีประจำโรงเรียน ชมพู – ฟ้า
อักษรย่อภาษาไทย ส.ก.บ.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ S.K.B.
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกกุหลาบสายพันธุ์จุฬาลงกรณ์
เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชสวนกุหลาบและเพลงบรรดาเรา