วันเสาร์ 14 กรกฎาคม 2018

คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสมบัติ เขม้นเขตรการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นายสมบัติ เขม้นเขตรการ

นายสมบัติ เขม้นเขตรการ