โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนปากเพรียววิทยาคม ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537 จนกระทั่งวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 สมาคมศิษย์เก่า สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีมติให้ โรงเรียนปากเพรียววิทยาคม เข้าเป็นเครือข่ายของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยลำดับที่ 8 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

มาตรฐานกุหลาบหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติโรงเรียน

เกี่ยวกับเรา

สถานที่และสภาพทั่วไป

ทำเนียบผู้บริหาร

ข้อมูลสารสนเทศ

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะผู้บริหารโรงเรียน

บุคลากร

ข้อมูลนักเรียน

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างหลักสูตร

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม แจ้งเรื่องร้องเรียน แนะนำ-ติชม