เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
        วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
        วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
        วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
        วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
        วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
        วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
        วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

 

 

    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

    เรื่อง ประกาศการการประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561


 

 
 

 

 

 

หัวข้อ: วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วันที่:29 มิถุนายน 2561

 
 

หัวข้อ: วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 

(ปิดทองหลังพระ)

วันที่:6 กุมภาพันธ์ 2561

 
 

หัวข้อ: โครงการสานพลังเยาวชนสระบุรี สร้างความสามัคีและปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561

วันที่:31 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: ฮอกกี้ กีฬานักเรียนฯ ขุนด่านเกมส์

วันที่:30 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 3 กีฬาเปตอง
สนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วันที่:23 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67

วันที่:23 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: กิจกรรม มอบรางวัล คปภ

วันที่:22 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมเสริมปัญญา ติว O-NET ม.3

วันที่:20 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Hand Health For Fun Camp

วันที่:20 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: งานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 62 ปี 2561

วันที่:16 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21
Link1 Link2 Link3

วันที่:12 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: วันเติมบุญ รับปีใหม่ 2561

วันที่:5 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: ร่วมสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว โดย คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วันที่:22 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: มอบรางวัลนักกีฬาฮอกกี้และนักกรีฑา สวนกุหลาบฯสระบุรี 

วันที่:22 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2

วันที่:20 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: ต้อนรับครูคนใหม่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วันที่:19 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

วันที่:13 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่:13 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้น ม.3

วันที่:4-7 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: งานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี
Link1 Link2 Link3 Link4

วันที่:4-7 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.1
Link1 Link2 Link3

วันที่:6-7 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: ถวายราชสดุดี..วันมหาธีรราชเจ้า2560

วันที่::29 พฤศจิกายน 2560

 
 

หัวข้อ: รับป้ายสนองพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่:28 พฤศจิกายน 2560

 
 

หัวข้อ: ประชุมผู้ปกครอง ม.ต้น ม.ปลาย

วันที่:26 พฤศจิกายน 2560

 
 

หัวข้อ: ค่ายแรลลี่การอ่าน (Ready Rally) ครั้งที่ ๒

วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560

 
 

หัวข้อ: สอบธรรมศึกษา

วันที่: 9 พฤศจิกายน 2560

 
 

หัวข้อ: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒาคุุณภาพการศึกษา

วันที่: 24-25 ตุลาคม 2560

 
 

หัวข้อ: พิธีวางพวงมาลาและสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่: 23 ตุลาคม 2560

 
 

หัวข้อ: พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 อ.เมือง จ.สระบุรี

วันที่: 29 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: มุทิตาคารวะ กษิณานุสรณ์ Link1 Link2 Link3 Link4

วันที่: 28 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่: 28 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: น.ส.ปิยะฉัตร วรรณชัย นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เข้ารับรางวัล "เยาวชนดีเด่น"

วันที่: 28 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: กีฬาสีภายในโรงเรียน 2560 Link1 Link2 Link3 Link4

Link5 link6 link7

วันที่: 19 -23 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: การรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่: 11 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: มุทิตาจิต2560 Link1 Link2

วันที่: 7 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

วันที่: 1-3 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ:สวนกุหลาบฯสระบุรี คว้าแชมป์ฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชน คัพ ครั้งที่5

วันที่: 24 สิงหาคม 2560

 
 

หัวข้อ:มอบเกียรติบัตรเขตพื้นที่/วันภาษาไทยแห่งชาติ/กรีฑาจันทบุรีโอเพ่น/ฮอกกี้ซีเกมส์

วันที่: 18 สิงหาคม 2560

 
 

หัวข้อ:กิจกรรม ASEAN DAY

วันที่: 11 สิงหาคม 2560

 
 

หัวข้อ:กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่: 11 สิงหาคม 2560

 
 

หัวข้อ:การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ สวนกุหลาบฯ–เทพศิรินทร์ฯ สระบุรี “มิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ” Link1 Link2 Link3 Link4

วันที่: 4 สิงหาคม 2560

 
 

หัวข้อ:งานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่: 28 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:กิจกรรมถวายความภักดีในพิธีสวนสนาม งานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ๒๘ 

วันที่: 28 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดย..สพม.4

วันที่: 24 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4 ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง Link1 Link2 Link3 Link4

วันที่: 21-23 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:พิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2560

วันที่: 5 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ: โครงการยุวชนประกันภัยบูรณาการกิจกรรม PLC

วันที่: 5 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2560

วันที่: 5 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:งานแถลงข่าว ฟุตบอลสานสัมพันธ์สวนกุหลาบฯ-เทพศิรินทร์ฯ สระบุรี


วันที่: 4 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:Multi-cultural Camp 2017: Little Chef


วันที่: 1 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560


วันที่: 1 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:เตรียมพร้อมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2560


วันที่: 28 มิถุนายน 2560

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่: 23 มิถุนายน 2560

 
 

หัวข้อ: ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่: 17-18 มิถุนายน 2560

 
 

หัวข้อ: พิธีไหว้ครู และ วันละอ่อน ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่: 15 มิถุนายน 2560

 
 

หัวข้อ: รับขวัญเสมา ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่: 14 มิถุนายน 2560

 
 

หัวข้อ: ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Link1 Link2


วันที่: 10 มิถุนายน 2560

 
 

หัวข้อ: การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2560


วันที่: 28 พฤษภาคม 2560

 
 

หัวข้อ: วันเปิดเทอมประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2560


วันที่: 15 พฤษภาคม 2560

 
 

หัวข้อ:ฮอกกี้ชิงถ้วยพระราชทาน Link1 Link2 Link3


วันที่: 14 - 15 พฤษภาคม 2560

 
 

หัวข้อ: งานปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 Link1 Link2 Link3 Link4


วันที่: 8 - 11 พฤษภาคม 2560

 
 

หัวข้อ: วันจากเหย้าชาวสวนฯสระบุรี OSKB11   LINK1   LINK2

วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560

 
 

หัวข้อ: ต้อนรับรองฯรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ สู่แดนสวนฯ โดยมีผอ.ดร.กุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาและคณะส่งมอบ / ผอ.ธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ประธานกรรมการสถานศึกษาและคณะครูต้อนรับ...ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์

วันที่: 28 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: สพม.เขต4 ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี นำโดยนายธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี พร้อมด้วย รองฯอัศนัย วารีศรี รองฯวรนิษฐา จำปา คณะครู และนักเรียนจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมจัดทำริบบิ้นสีดำ ไว้ทุกข์ ถวายอาลัย เพื่อแจกจ่ายประชาชน ณ วัดพระพุทธบาทฯ

วันที่: 27 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: นายธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี และคณะ ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเอนกประสงค์ มฑบ 18 จังหวัดสระบุรี


วันที่: 25 ตุลาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: วันปิยมหาราช


วันที่: 23 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ต้อนรับเปิดเทอม2/2559 ต้อนรับรองผอ. คุณครู และเจ้าหน้าที่ธุรการ คนใหม่...


วันที่: 20 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ประชุม18ต.ค.และส่งรองฯ2ท่าน(รองฯภูมินทร์และรองฯเกศินีย์ ณ สระบุรีวิทยาคม)


วันที่: 18-19 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"(สถานศึกษาพอเพียง)


วันที่: 19 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ประชุมเตรียมการก่อนเปิดเทอม 2/2559 และรับประทานอาหารร่วมกัน รับส่งรองภูมินทร์ รองเกศินีย์ รับรองนาตยาและครูบุคลากรทางการศึกษาคนใหม่ 18 ตุลาคม 2559


วันที่: 18 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559  ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี


วันที่: 14 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: คุรุมุทิตา2559คุณครูปราโมทย์ & คุณครูสุรศักดิ์


วันที่: 30 กันยายน 2559

 
       

>>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<<


 
   

หัวข้อ: การแสดงกลางแจ้งชุด "ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี" 2558

 

หัวข้อ:รายการร้อยเรื่องเมืองไทย
ตอน "เยาวชนรักษ์ป่าสัก"

 

หัวข้อ: เพลง ทำประกันเพื่อชีวิต
ยุ้ย ค ป ภ

 

หัวข้อ:กรีฑา โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สระบุรี

 
 
 
หัวข้อ:Pre_เกษียณครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี1/2 - ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ ดา เอ็นโดฟิน   หัวข้อ: Pre_เกษียณครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี   หัวข้อ:วีดีโอมุทิตาจิต ครูปราโมทย์ และครูสุรศักดิ์ S.K.B    หัวข้อ:ฟุตบอลสานสัมพันธ์ สวนกุหลาบฯ-เทพศิรินทร์ฯ สระบุร
 
 
 
หัวข้อ:การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ สวนกุหลาบฯ เทพศิรินทร์ฯ สระบุรี   หัวข้อ:กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี   หัวข้อ:สำนักงาน ป.ป.ช.มอบรางวัล NACC Awards 2017 เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ
18 ปี เพื่อส่งเสริมองค์กรโปร่งใส และบุคคลตัวอย่างต้านการทุจริต
  หัวข้อ:พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
 
 
   
             

>>>ชมวิดีโอเพิ่มเติม<<<

 

                       
วารสารฉบับที่ 22   วารสารฉบับที่ 20   วารสารฉบับที่ 19   วารสารฉบับที่ 18   วารสารฉบับที่ 17   วารสารฉบับที่ 16