เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง
 


 

 
ร่วมลงนามถวายความอาลัย                                    -/กำหนดการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น. - 15.30 น. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ....


   ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่   14 มีนาคม 2560

        วันที่ 14 มีนาคม 2560

   ประกาศ เรื่อง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

        วันที่ 10 มีนาคม 2560
   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วันที่ 9 มีนาคม 2560
   ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
        วันที่ 2 มีนาคม 2560
   ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โดยการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560
        วันที่ 27 มกราคม 2560
   ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
       และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560
        วันที่ 24 มกราคม 2560
  ประกาศ เรื่อง การเรียนซ้ำรายวิชา ปีการศึกษา 2559
        วันที่ 26 ตุลาคม 2559

 

 

  สูจิบัตร..อำเภอเมืองสระบุรีเกมส์-ครั้งที่14
        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศ เรื่อง โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด
       อำเภอเมืองสระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 14
        วันที่ 27 ตุลาคม 2559
  ประกาศ เรื่อง การดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด
       สระบุรีเกมส์ครั้งที่ 14 ประจำปี  2559 คัดเลือกตัวแทนอำเภอเมืองสระบุรี
        วันที่ 27 ตุลาคม 2559

 

    เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ                               และปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
        วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
        วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น.

    ประกาศ เรื่องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
        วันที่ 5 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.00 น.
    ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จัดทำห้องสืบค้นข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคา จัดทำห้องสืบค้น
      ข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิการสอบราคาจ้าง
    ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

หัวข้อ: วันจากเหย้าชาวสวนฯสระบุรี OSKB11   LINK1   LINK2

วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560

 
 

หัวข้อ: ต้อนรับรองฯรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ สู่แดนสวนฯ โดยมีผอ.ดร.กุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาและคณะส่งมอบ / ผอ.ธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ประธานกรรมการสถานศึกษาและคณะครูต้อนรับ...ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์

วันที่: 28 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: สพม.เขต4 ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี นำโดยนายธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี พร้อมด้วย รองฯอัศนัย วารีศรี รองฯวรนิษฐา จำปา คณะครู และนักเรียนจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมจัดทำริบบิ้นสีดำ ไว้ทุกข์ ถวายอาลัย เพื่อแจกจ่ายประชาชน ณ วัดพระพุทธบาทฯ

วันที่: 27 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: นายธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี และคณะ ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเอนกประสงค์ มฑบ 18 จังหวัดสระบุรี


วันที่: 25 ตุลาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: วันปิยมหาราช


วันที่: 23 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ต้อนรับเปิดเทอม2/2559 ต้อนรับรองผอ. คุณครู และเจ้าหน้าที่ธุรการ คนใหม่...


วันที่: 20 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ประชุม18ต.ค.และส่งรองฯ2ท่าน(รองฯภูมินทร์และรองฯเกศินีย์ ณ สระบุรีวิทยาคม)


วันที่: 18-19 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"(สถานศึกษาพอเพียง)


วันที่: 19 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ประชุมเตรียมการก่อนเปิดเทอม 2/2559 และรับประทานอาหารร่วมกัน รับส่งรองภูมินทร์ รองเกศินีย์ รับรองนาตยาและครูบุคลากรทางการศึกษาคนใหม่ 18 ตุลาคม 2559


วันที่: 18 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559  ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี


วันที่: 14 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: คุรุมุทิตา2559คุณครูปราโมทย์ & คุณครูสุรศักดิ์


วันที่: 30 กันยายน 2559

 
 

 

หัวข้อ: ต้อนรับ ผอ.วิฑูรย์ วงศ์อิน ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


วันที่: 20 มิถุนายน 2559

 

 

 

หัวข้อ: SCG แนะแนวการศึกษาต่อ


วันที่: 22 มิถุนายน 2559

 
 

 

หัวข้อ: งานแถลงข่าวโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ ครั้งที่ 4


วันที่: 23 มิถุนายน 2559

 
 

 

หัวข้อ: วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่


วันที่: 24 มิถุนายน 2559

 

 
 

 

หัวข้อ: โครงการยุวชนประกันภัย กับ หลักเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่: 29 มิถุนายน 2559

 

 
 

 

หัวข้อ: รับโลห์รางวัลจากกาชาดจังหวัดสระบุรี


วันที่: 29 มิถุนายน 2559

 

 
 

 

หัวข้อ: วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


วันที่: 1 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: หล่อเทียนพรรษาและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๔พรรษา


วันที่: 13 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: ถวายเทียนพรรษา


วันที่: 15 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: อบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.1


วันที่: 22 กรกฎาคม 2559 23 กรกฎาคม 2559 24 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำICT
ไปใช้ในการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


วันที่: 23 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำICT
ไปใช้ในการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


วันที่: 24 กรกฎาคม 2559

  

 

หัวข้อ: มอบรางวัล"ฟุตบอลเฟรชชี่ สมานมิตร"ครั้งที่6


วันที่: 26 กรกฎาคม 2559

 

 

 

 

หัวข้อ: อุ่นเครื่องกีฬาฮอกกี้สวนกุหลาบฯสระบุรี&
ทีมจากประเทศอินโดนีเซีย


วันที่: 28 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: ถวายพระพร วันพระราชสมภพสมเด็กพระบรมโอรสาธิราชฯ


วันที่: 28 กรกฎาคม 2559

 
 

 

ัหัวข้อ: วันภาษาไทยแห่งชาติ


วันที่: 29 กรกฎาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: ร่วมเดินรณรงค์การลงประชามติกับจังหวัดสระบุรี


วันที่: 4 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: ปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


วันที่: 9 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: กิจกรรมตลาดนัดอาชีพกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี 


วันที่: 10 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559


(รูปเพิ่มเติม)

วันที่: 11 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: เด็กชายกฤษฎากร บำรุง รับพระราชทานโลห์ ลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ สวนอัมพร

วันที่: 12 สิงหาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
(กีฬาสี)ประจำปี 2559

วันที่: 26 27 สิงหาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ร่วมอวยพร วันเกิด เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องค์มนตรี

วันที่: 6 กันยายน 2559

 
 

หัวข้อ: มุฑิตาจิต คุณครูปราโมทย์ มั่นบำรุง


(รูปเพิ่มเติม 1)

(รูปเพิ่มเติม 2)

วันที่: 9 กันยายน 2559

 


 

>>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<<


     

หัวข้อ:โครงการตัดแว่นสายตา
เคลื่อนทีี่สภากาชาดไทย

 

หัวข้อ:ชิงช้าสวรรค์ โอทอป

 

หัวข้อ:นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

 

หัวข้อ:หน้าที่พลเมือง "พลเมืองไทย...
กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก"

     
หัวข้อ:กีฬาสีภายในโรงเรียน   หัวข้อ: การแสดงกลางแจ้งชุด "ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี" 2558   หัวข้อ:รายการร้อยเรื่องเมืองไทย
ตอน "เยาวชนรักษ์ป่าสัก"
  หัวข้อ: เพลง ทำประกันเพื่อชีวิต
ยุ้ย ค ป ภ
     
หัวข้อ:กรีฑา โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สระบุรี
  หัวข้อ:Pre_เกษียณครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี1/2 - ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ ดา เอ็นโดฟิน   หัวข้อ: Pre_เกษียณครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี   หัวข้อ:วีดีโอมุทิตาจิต ครูปราโมทย์ และครูสุรศักดิ์ S.K.B 

>>>ชมวิดีโอเพิ่มเติม<<<                        
วารสารฉบับที่ 19   วารสารฉบับที่ 18   วารสารฉบับที่ 17   วารสารฉบับที่ 16