เป็นผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง 


ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
        วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
        วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
        วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
        วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
        วันที่ 23 มกราคม 2561

 

 

  สูจิบัตร..อำเภอเมืองสระบุรีเกมส์-ครั้งที่14
        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
  ประกาศ เรื่อง โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด
       อำเภอเมืองสระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 14
        วันที่ 27 ตุลาคม 2559
  ประกาศ เรื่อง การดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด
       สระบุรีเกมส์ครั้งที่ 14 ประจำปี  2559 คัดเลือกตัวแทนอำเภอเมืองสระบุรี
        วันที่ 27 ตุลาคม 2559

 

    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

    เรื่อง ประกาศการการประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

    เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ      และปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
        วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
        วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น.

    ประกาศ เรื่องการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
        วันที่ 5 กรกฏาคม 2558 เวลา 14.00 น.
    ประกาศเรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จัดทำห้องสืบค้นข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะกาารเสนอราคา จัดทำห้องสืบค้น
      ข้อมูล ICT
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
    ประกาศ เรื่อง ยกเลิการสอบราคาจ้าง
    ประกาศราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 

 
 

 

 

 

หัวข้อ: วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 

(ปิดทองหลังพระ)

วันที่:6 กุมภาพันธ์ 2561

 
 

หัวข้อ: โครงการสานพลังเยาวชนสระบุรี สร้างความสามัคีและปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561

วันที่:31 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: ฮอกกี้ กีฬานักเรียนฯ ขุนด่านเกมส์

วันที่:30 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สระบุรีเกมส์ ครั้งที่ 3 กีฬาเปตอง
สนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วันที่:23 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67

วันที่:23 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: กิจกรรม มอบรางวัล คปภ

วันที่:22 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมเสริมปัญญา ติว O-NET ม.3

วันที่:20 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Hand Health For Fun Camp

วันที่:20 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: งานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 62 ปี 2561

วันที่:16 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: กรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 21
Link1 Link2 Link3

วันที่:12 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: วันเติมบุญ รับปีใหม่ 2561

วันที่:5 มกราคม 2561

 
 

หัวข้อ: ร่วมสนับสนุนโครงการ ก้าวคนละก้าว โดย คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วันที่:22 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: มอบรางวัลนักกีฬาฮอกกี้และนักกรีฑา สวนกุหลาบฯสระบุรี 

วันที่:22 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2

วันที่:20 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: ต้อนรับครูคนใหม่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

วันที่:19 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

วันที่:13 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่:13 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้น ม.3

วันที่:4-7 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: งานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ณ ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี
Link1 Link2 Link3 Link4

วันที่:4-7 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.1
Link1 Link2 Link3

วันที่:6-7 ธันวาคม 2560

 
 

หัวข้อ: ถวายราชสดุดี..วันมหาธีรราชเจ้า2560

วันที่::29 พฤศจิกายน 2560

 
 

หัวข้อ: รับป้ายสนองพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่:28 พฤศจิกายน 2560

 
 

หัวข้อ: ประชุมผู้ปกครอง ม.ต้น ม.ปลาย

วันที่:26 พฤศจิกายน 2560

 
 

หัวข้อ: ค่ายแรลลี่การอ่าน (Ready Rally) ครั้งที่ ๒

วันที่: 18 พฤศจิกายน 2560

 
 

หัวข้อ: สอบธรรมศึกษา

วันที่: 9 พฤศจิกายน 2560

 
 

หัวข้อ: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒาคุุณภาพการศึกษา

วันที่: 24-25 ตุลาคม 2560

 
 

หัวข้อ: พิธีวางพวงมาลาและสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่: 23 ตุลาคม 2560

 
 

หัวข้อ: พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 อ.เมือง จ.สระบุรี

วันที่: 29 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: มุทิตาคารวะ กษิณานุสรณ์ Link1 Link2 Link3 Link4

วันที่: 28 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่: 28 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: น.ส.ปิยะฉัตร วรรณชัย นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เข้ารับรางวัล "เยาวชนดีเด่น"

วันที่: 28 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: กีฬาสีภายในโรงเรียน 2560 Link1 Link2 Link3 Link4

Link5 link6 link7

วันที่: 19 -23 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: การรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่: 11 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: มุทิตาจิต2560 Link1 Link2

วันที่: 7 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

วันที่: 1-3 กันยายน 2560

 
 

หัวข้อ:สวนกุหลาบฯสระบุรี คว้าแชมป์ฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชน คัพ ครั้งที่5

วันที่: 24 สิงหาคม 2560

 
 

หัวข้อ:มอบเกียรติบัตรเขตพื้นที่/วันภาษาไทยแห่งชาติ/กรีฑาจันทบุรีโอเพ่น/ฮอกกี้ซีเกมส์

วันที่: 18 สิงหาคม 2560

 
 

หัวข้อ:กิจกรรม ASEAN DAY

วันที่: 11 สิงหาคม 2560

 
 

หัวข้อ:กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่: 11 สิงหาคม 2560

 
 

หัวข้อ:การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ สวนกุหลาบฯ–เทพศิรินทร์ฯ สระบุรี “มิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ” Link1 Link2 Link3 Link4

วันที่: 4 สิงหาคม 2560

 
 

หัวข้อ:งานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่: 28 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:กิจกรรมถวายความภักดีในพิธีสวนสนาม งานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ๒๘ 

วันที่: 28 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดย..สพม.4

วันที่: 24 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4 ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง Link1 Link2 Link3 Link4

วันที่: 21-23 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:พิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2560

วันที่: 5 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ: โครงการยุวชนประกันภัยบูรณาการกิจกรรม PLC

วันที่: 5 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2560

วันที่: 5 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:งานแถลงข่าว ฟุตบอลสานสัมพันธ์สวนกุหลาบฯ-เทพศิรินทร์ฯ สระบุรี


วันที่: 4 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:Multi-cultural Camp 2017: Little Chef


วันที่: 1 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2560


วันที่: 1 กรกฏาคม 2560

 
 

หัวข้อ:เตรียมพร้อมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2560


วันที่: 28 มิถุนายน 2560

 
 

หัวข้อ: กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่: 23 มิถุนายน 2560

 
 

หัวข้อ: ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่: 17-18 มิถุนายน 2560

 
 

หัวข้อ: พิธีไหว้ครู และ วันละอ่อน ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่: 15 มิถุนายน 2560

 
 

หัวข้อ: รับขวัญเสมา ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่: 14 มิถุนายน 2560

 
 

หัวข้อ: ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน Link1 Link2


วันที่: 10 มิถุนายน 2560

 
 

หัวข้อ: การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2560


วันที่: 28 พฤษภาคม 2560

 
 

หัวข้อ: วันเปิดเทอมประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2560


วันที่: 15 พฤษภาคม 2560

 
 

หัวข้อ:ฮอกกี้ชิงถ้วยพระราชทาน Link1 Link2 Link3


วันที่: 14 - 15 พฤษภาคม 2560

 
 

หัวข้อ: งานปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 Link1 Link2 Link3 Link4


วันที่: 8 - 11 พฤษภาคม 2560

 
 

หัวข้อ: วันจากเหย้าชาวสวนฯสระบุรี OSKB11   LINK1   LINK2

วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560

 
 

หัวข้อ: ต้อนรับรองฯรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ สู่แดนสวนฯ โดยมีผอ.ดร.กุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาและคณะส่งมอบ / ผอ.ธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ประธานกรรมการสถานศึกษาและคณะครูต้อนรับ...ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์

วันที่: 28 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: สพม.เขต4 ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี นำโดยนายธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี พร้อมด้วย รองฯอัศนัย วารีศรี รองฯวรนิษฐา จำปา คณะครู และนักเรียนจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมจัดทำริบบิ้นสีดำ ไว้ทุกข์ ถวายอาลัย เพื่อแจกจ่ายประชาชน ณ วัดพระพุทธบาทฯ

วันที่: 27 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: นายธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี และคณะ ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเอนกประสงค์ มฑบ 18 จังหวัดสระบุรี


วันที่: 25 ตุลาคม 2559

 
 

 

หัวข้อ: วันปิยมหาราช


วันที่: 23 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ต้อนรับเปิดเทอม2/2559 ต้อนรับรองผอ. คุณครู และเจ้าหน้าที่ธุรการ คนใหม่...


วันที่: 20 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ประชุม18ต.ค.และส่งรองฯ2ท่าน(รองฯภูมินทร์และรองฯเกศินีย์ ณ สระบุรีวิทยาคม)


วันที่: 18-19 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"(สถานศึกษาพอเพียง)


วันที่: 19 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: ประชุมเตรียมการก่อนเปิดเทอม 2/2559 และรับประทานอาหารร่วมกัน รับส่งรองภูมินทร์ รองเกศินีย์ รับรองนาตยาและครูบุคลากรทางการศึกษาคนใหม่ 18 ตุลาคม 2559


วันที่: 18 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559  ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี


วันที่: 14 ตุลาคม 2559

 
 

หัวข้อ: คุรุมุทิตา2559คุณครูปราโมทย์ & คุณครูสุรศักดิ์


วันที่: 30 กันยายน 2559

 
       

>>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<<


 
   

หัวข้อ: การแสดงกลางแจ้งชุด "ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหาจักรี" 2558

 

หัวข้อ:รายการร้อยเรื่องเมืองไทย
ตอน "เยาวชนรักษ์ป่าสัก"

 

หัวข้อ: เพลง ทำประกันเพื่อชีวิต
ยุ้ย ค ป ภ

 

หัวข้อ:กรีฑา โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย สระบุรี

 
 
 
หัวข้อ:Pre_เกษียณครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี1/2 - ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ ดา เอ็นโดฟิน   หัวข้อ: Pre_เกษียณครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี   หัวข้อ:วีดีโอมุทิตาจิต ครูปราโมทย์ และครูสุรศักดิ์ S.K.B    หัวข้อ:ฟุตบอลสานสัมพันธ์ สวนกุหลาบฯ-เทพศิรินทร์ฯ สระบุร
 
 
 
หัวข้อ:การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ สวนกุหลาบฯ เทพศิรินทร์ฯ สระบุรี   หัวข้อ:กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี   หัวข้อ:สำนักงาน ป.ป.ช.มอบรางวัล NACC Awards 2017 เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ
18 ปี เพื่อส่งเสริมองค์กรโปร่งใส และบุคคลตัวอย่างต้านการทุจริต
  หัวข้อ:พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
 
 
   
             

>>>ชมวิดีโอเพิ่มเติม<<<

 

                     
วารสารฉบับที่ 22 วารสารฉบับที่ 20   วารสารฉบับที่ 19   วารสารฉบับที่ 18   วารสารฉบับที่ 17   วารสารฉบับที่ 16