ติดต่อเรา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
42 หมู่ 4 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์ : 0-3621-4099
โทรสาร : 0-3623-0557
ร้องเรียน : 0-3622-0612